To create is to live/ Att skapa är att leva

Afroart har funnits i Stockholm sedan 1967.

Butikerna har under åren varit ett vattenhål för alla som har en passion för etniskt hantverk. Idag drivs Afroarts butiker av sex textilformgivare, som alla är utbildade på Konstfack i Stockholm.

Idén har hela tiden varit att samarbeta med lokala hantverkare för att synliggöra hantverket från utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Tanken är att med design som verktyg, utveckla och marknadsanpassa det traditionella hantverket och på så sätt bidra till att skapa nya arbetstillfällen i regioner där hantverk idag är den viktigaste inkomstkällan. Detta gör att unika hantverkstraditioner får möjlighet att överleva och att den svenska publiken får tillgång till världens hantverk.

Afroart importerar direkt från hantverkare eller via rättvisehandelsorganisationer.

Rättvis handel är en självklarhet för oss!

Våra samarbetspartners finns i följande länder:
 Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Etiopien, Ghana, Guatemala, Indien, Indonesien, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kina, Kirgizistan, Mali, Marocko, Mexico, Mongoliet, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Sydafrika, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Vietnam, Uganda, Uzbekistan.

Välkommen!

Katarina Chintoh, Maja Ekmark, Bodil Karlsson, Gunilla Lundberg, Emma Labor och Marie Persson.